Dokumenty

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Platné dokumenty a řády Spolku

Pouze zde jsou platné odkazy. Kdekoliv jinde umístěné dokumenty nemusí být správné a nemůžeme ručit za jejich aktuálnost.

Dokumenty obsahující podpis člena (především tedy přihláška i odhláška) musí být doručovány ve fyzické podobě, tedy na papíru, s vlastnoručním podpisem. V případě odhlášky akceptujeme i fotokopii doručenou e-mailem.


Zápisy z jednání rady a Valné hromady


Vzhledem k zákazům a příkazům českého státu kvůli "pandemii" COVID-19 je valná hromada 2020 odložena přibližně na září roku 2020. Přesný termín bude upřesněn na webových stránkách khnet.info.
Bohužel je již prosinec a stále nevíme co s tím. Velké rozhodování být nemělo a ohledně hospodaření bychom snad mohli dát zprávu e-mailem.

Software

- pokud nemáte již nainstalován, je nutno si stáhnout pro přečtení dokumentů.

Jak vyplnit přihlášku

Při vyplňování přihlášky uveďte, pokud možno, email mimo KHnet.info pokud takový máte. A pokud nemáte, lze vytvořit u nás nebo kdekoliv jinde. Ale existence a používání emailu je u nás naprostá nutnost.

Zároveň okamžikem přijetí do spolku (tj. přidělení členského čísla) odchází automaticky tzv. Uvítací email, kde jsou v krátkosti uvedené podrobnosti a údaje o prvních platbách do spolku.

Variabilní symbol = členské číslo, to samozřejmě zůstává ... bez něj nelze správně zaúčtovat platby členských (ani jiných) příspěvků.

Člen spolku si může vyžádat potvrzení o přijetí do spolku, které bude uživateli předáno v nejkratší možné době po žádosti (buď osobně, v sekretariátu nebo poštou) a kde budou uvedeny všechny jak osobní, tak technické údaje o členovi.

Platební styk

Platbu příspěvku v hotovosti lze v našem Infocentru (pozor, nejsme tam každý den), složenkou na účet Sdružení, příkazem k úhradě nebo na přepážce jakékoli pobočky České spořitelny.
Platba příspěvku poštou je realizována do cca 7 pracovních dnů.
SIPO ani inkaso nevyužíváme.

Jak zaplatit příspěvky?

Oprávněné osoby

Osoby oprávněné mluvit jménem Spolku KHnet.info jsou pouze členové Rady Spolku

Pouze předseda je statutární orgán, oprávněn k podpisu smluv a jiných dokumentů a listin. Přihlášky do spolku a potvrzení o přijetí je oprávněn podepsat kterýkoliv radní, plus sekretářka Lenka Kernerová (bobys).

Osobní nástroje