XII. Valná hromada 2016-2

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z XII. Valné hromady KHnet.info, z. s. příprava - II. zasedání

Valná hromada se konala 11.06.2016 od 16:21 hodin do 17:42 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 11.06.2016: 3056
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 17, tj. 0,59%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek a Jan Mysliveček
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora
Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Spolek - KHnet.info, z. s.
Rada - Rada Spolku

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 11.6.2016 v 16:21 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)

- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Jana Myslivečka a ověřovatele zápisu Jana Moravčíka (17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních a trvání mandátu stávajících radních.

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2015, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2015, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření Spolku budou použity pro rozvoj sítě Spolku v dalších letech
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2015 (17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2015 budou připojeny k zápisu z VH
- Zpráva revizní zprávy za rok 2015 bude připojena k zápisu z VH

Přišel člen, jen nás 18

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2015

- Aleš Kerner zhodnotil rozvoj a přehled investic v roce 2015

6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

- Prezentaci přednesl Jan Moravčík

7. Plány rozvoje na rok 2016 a další

- Aleš Kerner prezentoval následující plány:

- Nové linky a servery pro zapojení sítě do Internetu
- Výkopy optických tras
- Rozšiřování do nových oblastí a renovace stávajících bodů

8. Volba Kontrolní komise

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků, z toho 17 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - xx hlasů
- Tomáš Tvrdík - xx hlasů
- Tomáš Vyčítal - xx hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora

9. Volba členů Rady

Kandidáty na post člena Rady jsou:
- Martin Svoboda, Ludvik, stávající člen Rady
- Zbyněk Cimr, CEC, stávající člen Rady
- Ladislav Šorčík, stávající člen Rady

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků, z toho 17 platných hlasovacích lístků
- Martin Svoboda - xx hlasů
- Zbyněk Cimr - xx hlasů
- Ladislav Šorčík - xx hlasů


Novými členy Rady jsou:
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2017

Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2017 takto:
07.01.2017 - KHnetí buřtování - sobota
11.05.2017 - Valná hromada I. zasedání - čtvrtek
20.05.2017 - Valná hromada II. zasedání - sobota
12.08.2017 - KHnetí Tmelení - sobota

- Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2017 (17 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

11. Závěr VH

Předsedou Spolku je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, zvolen 23.5.2015.

Radními jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015

Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016

VH byla ukončena 11.6.2016 v 17:42.

Osobní nástroje