XVIII. Valná hromada 2024-2

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z XVIII. Valné hromady KHnet.info, z. s. - II. zasedání

Valná hromada se konala 29.6.2024 od 16:00 hodin do 17:31 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 29.6.2024 16:00: 2741

Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 14
Postupně narostl počet členů přítomných na Valné hromadě na: xx


Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Zbyněk Cimr, Ladislav Šorčík
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983

Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Spolek - KHnet.info, z. s.
Rada - Rada Spolku

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 29.6.2023 v 16:17 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEHLASOVAL)

- VH zvolila skrutátory, ( 12 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu Jana Moravčíka ( 12 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že tento zápis bude i potvrzením o volbě kontrolní komise a potvrzením funkčního období radních a předsedy spolku.

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2022, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2022 a 2023, o stavu majetku a roční uzávěrce.

-- Největším problémem roku 2022 a budoucích bylo a bude navyšování cen energií a nájmů.

- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik účetní ztráty.
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2023 (12 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2023

- Aleš Kerner zhodnotil prezentoval provedené investice v roce 2023 a 2024

6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

- Prezentaci o grantovém systému a akcích KHnetu v přednesl Jan Moravčík

7. Plány rozvoje na rok 2024 a další

- Aleš Kerner prezentoval plány na následující období.
- Aleš Kerner ukázal, jak a kde KHnet nakupuje elektřinu.

8. Volba Kontrolní komise Spolku a Rady Spolku

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal, stávající člen Kontrolní komise

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 14 hlasovacích lístků, z toho 14 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - 12 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 14 hlasů
- Tomáš Vyčítal - 13 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969

Kandidáty na post člena Rady jsou:
- Aleš Kerner
- Jan Moravčík
- Josef Dlouhý
- David Mareček

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 14 hlasovacích lístků, z toho 14 platných hlasovacích lístků
- Aleš Kerner - 14 hlasů
- Jan Moravčík - 12 hlasů
- Josef Dlouhý - 7 hlasů
- David Mareček - 9 hlasů


Novými členy Rady jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983
- David Mareček, narozen 11.11.1996

- Proběhla volba předsedy Spolku (Volí Rada spolku).

Prvním navrženým na předsedu spolku byl David Mareček ( 3 PRO, 1 PROTI, 3 ZDRŽEL SE)
David Mareček nebyl zvolen

Dalším navrženým na předsedu spolku byl Aleš Kerner ( 5 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)

Novým předsedou spolku je: - Aleš Kerner

9. Členské otázky, přijímání a vylučování členů

Aleš Kerner navrhl vyloučení člena 3793 za poškození jména spolku ( 14 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

Členství člena č. 3793 bude ukončeno k datu 30.6.2024

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2024-2025

Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2024-2025 takto:

05.10.2024 - Skoro podzimní KHnetí buřtování - tmelení
04.01.2025 - Novoroční KHnetí buřtování - sobota
Termín VH 2025 bude určen po buřtování v lednu 2025

11. Různé

- žádné návrhy k řešení

12. Diskuze

- žádné návrhy k řešení

13. Závěr VH

Předsedou Spolku je:
- Aleš Kerner, narozen 4.4.1979, zvolen 29.6.2024, mandát platný do VH 2027

Radními jsou:
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Adam Kratochvíl, 11.11.1988, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Tomáš Lebeda, 24.8.1985, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, zvolen 29.6.2024, mandát platný do VH 2027
- David Mareček, narozen, 11.11.1996, zvolen 29.6.2024, mandát platný do VH 2027

Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, zvolen 29.6.2024
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, zvolen 29.6.2024
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, zvolen 29.6.2024

VH byla ukončena 29.6.2023 v 17:31

Osobní nástroje