PR 20160801

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Změny provozního řádu od 1.8.2016

Hlavička dokumentu

Prvnímu (preambule) odstavci bylo pozměněno, zpřesněno znění.

odst. a)

  • zpřesnění znění (především odkazy na VO ČTÚ)

odst. k)

  • seznam správců již nemáme, všichni děláme všechno.

odst. e)

  • zákaz stahování UDP protokolem je v dnešní době již zbytečný. Bude-li problém, zasáhne správce online ...

odst. p)

  • jen se přeuspořádali věty, nyní to dává trochu lepší smysl.

Nové odstavce:

s) Každý člen spolku má právo jen a pouze na jedno fyzické připojení do sítě spolku. O výjimkách rozhoduje Rada v součinnosti s Technickou komisí.

t) O umístění serveru či jiného zařízení do společných prostor (především serveroven) rozhoduje Rada v součinnosti s Technickou komisí a správcem serverovny. Podmínky upřesňují Pravidla pro serverovny.

Osobní nástroje