Prevod clenstvi

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) již není možné provádět převody členství.

§ 232
(1) Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Možnost jiného řešení vylučuje paragraf 236 - pokud by se členství přepsalo, původní člen zmizí a tím zmizí i možnost splnit tento paragraf.

§ 236 Seznam členů
(2) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

Plné znění OZ

Osobní nástroje