XIII. Valná hromada 2017-2

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z XIII. Valné hromady KHnet.info, z. s. příprava - II. zasedání

Valná hromada se konala 20.05.2017 od 16:xx hodin do 14:15 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 20.05.2017: 2983
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 14, tj. 0,47 %

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek a Jan Mysliveček
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora
Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Spolek - KHnet.info, z. s.
Rada - Rada Spolku

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 20.5.2017 v 14:15 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (6 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 0 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)

- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Tomáše Vyčítala a ověřovatele zápisu Jana Moravčíka ( 13 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních a trvání mandátu stávajících radních.

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2016, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2016, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření Spolku budou použity pro rozvoj sítě Spolku v dalších letech
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2016 (11 PRO, 1 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2016 budou připojeny k zápisu z VH
- Zpráva revizní zprávy za rok 2016 bude připojena k zápisu z VH

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2016

- Aleš Kerner zhodnotil rozvoj a přehled investic v roce 2016

6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

- Prezentaci přednesl Jan Moravčík

7. Plány rozvoje na rok 2017 a další

- Aleš Kerner prezentoval plány na následující období.

8. Volba Kontrolní komise

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal, stávající člen Kontrolní komise

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 13 hlasovacích lístků, z toho 13 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - 13 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 13 hlasů
- Tomáš Vyčítal - 13 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora


9. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2018

Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2018 takto:
06.01.2018 - KHnetí buřtování - sobota
12.04.2018 - Valná hromada I. zasedání
21.04.2018 - Valná hromada II. zasedání
11.08.2018 - KHnetí Tmelení - sobota

- Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2018 (13 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

11. Závěr VH

Předsedou Spolku je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, zvolen 23.5.2015.

Radními jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015

Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016

VH byla ukončena 20.5.2016 v xx:xx.

Osobní nástroje