FR 20190725

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Finanční řád, vydání 25. 7. 2019

Hlavní změnou je článek VIII. Jsme plátci DPH.

Dále se upřesnilo znění:
Čl. I., odst. a)
Čl. I., odst. e)
Čl. II., odst. a)
Čl. VII., odst. a)

Smysl a úmysl se nezměnil. Jen nám předchozí znění přišlo ne úplně přesné a zbytečně složité.

Osobní nástroje