Rada 2007

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Zápisy z jednání Rady Sdružení KHnet.info v roce 2007

Co znamenají čísla za datumem?
5-1-1 - znamená 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

07.06.2007 6-0-0 Rada schválila odpuštění členských příspěvků na úhradu Internetu firmě HFcomp za umístění reklamy na výloze.

06.06.2007 6-0-0 Rada schválila půjčku od jednoho z členů ve výši 200000 Kč na financování nákupu laserového pojítka Plechac-Masarka. Náklady na půjčku jsou 10% p.a.

04.06.2007 6-0-1 Rada schválila půjčku od jednoho z členů ve výši 60000 Kč na dofinancování nákupu laserového pojítka Zeus-Plechac. Náklady na půjčku jsou 10% p.a.

03.06.2007 6-0-1 Rada schválila půjčku od Mecha - Alois Salák ve výši 130000 Kč na financování nákupu laserového pojítka Zeus-Plechac. Náklady na půjčku jsou 10% p.a.

22.05.2007 7-0-0 Rada schválila pronájem místa na stožáru na věži Žandov

18.05.2007 5-1-1 Rada schválila výjimku v připojení uživateli Sally (jedna rodina bude připojena dvěmi zařízeními). Dle řádu nemusí platit dva příspěvky, ale je nutné to udělat dvěmi spoji.

17.05.2007 7-0-0 Rada schválila reklamní akci - zakoupení dvou stromů a vysazení na sídlišti Šipší. Výsadba proběhne na podzim

12.05.2007 5-0-0 Rada schválila návrh na zaslání výzvy na uhrazení dlužných členských příspěvků a v případě neuhrazení, vyloučení ze Sdružení následujícím členům:
HN Technology (hntechnology) - dluh 1050 Kč
Tomáš Fritcher (tomas) - dluh 1050 Kč
Oldřich Koudela (koudela) - dluh 700

09.05.2007 5-0-2 Rada schválila brigádu pro člena Dalicros - Ladislav Šorčík na období červen (druhá polovina) - září. Bude provádět inventarizaci majetku a dokumentaci všech přístupových bodů.

05.05.2007 7-0-0 Rada schválila administrátorskou výplatu pro člena Čmoud - Pavel Ladra

22.04.2007 7-0-0 Rada schválila financování (9 splátek) Alcomy pro spoj Obila-Žandov

30.04.2007 0-0-0 Rada neschválila novou verzi finančního řádu

17.04.2007 7-0-0 Rada schválila novou verzi organizačního řádu

17.04.2007 7-0-0 Rada schválila novou verzi přihlášky do Sdružení

16.04.2007 5-2-0 Rada schválila nové logo

16.04.2007 7-0-0 Rada schválila vyloužení dlužníků neplatičů

15.04.2007 7-0-0 Rada schválila rozpočet na vybudování stožárů na Obile

09.04.2007 7-0-0 Rada schválila vybudování přihradového stožáru na bodu Kix

01.04.2007 7-0-0 Rada schválila navýšení linky na 75 mbps

19.04.2007 6-0-1 Rada neschválila odpuštění členských příspěvků uživatelce Miluna.

13.04.2007 6-0-0 Rada schválila vyloučení uživatelky Jarosova z důvodu neplacení členských příspěvků.

13.04.2007 6-0-0 Rada zrušila vyloučení uživatele MestanekO, který byl vyloučen omylem (neměl nainstalováno zařízení a nefungoval, chyba vznikla informačním šumem :-). Vše se vysvětlilo.

31.03.2007 5-0-0 Rada schválila navýšení počtu licencí v projektu NOD32 na 200

29.03.2007 6-0-0 Rada schválila vstup do NFX, z.p.s.o., vstup bude projednán na další VH NFX, z.p.s.o.

29.03.2007 6-0-0 Rada schválila projekt NOD32 - 150 licencí

08.03.2007 7-0-0 Rada schválila finance na vybudování serverovny Zeus, investice do příhradových stožárů a Žandova

01.03.2007 7-0-0 Rada schválila příspěvek na charitu Kapka naděje ve výši 1300 Kč.

18.02.2007 7-0-0 Rada schválila nákup 2 ks PDA s bluetooth a wifi pro páci v terénu

21.01.2007 6-0-1 Rada schválila nájem a vybudování přístupového bodu na kostele na Kaňku.

14.01.2007 5-1-1 Rada schválila zaslání varovného dopisu dlužníkům a v případě nedoplacení příspěvků schválila vyloučení těchto členů:
Yes - Jiří Janata, dluh 4x350=1400
Misna - Michal Bartuněk, dluh 3x350=1080 - opětovně dluží
Jarosova - Marcela Jarošová, dluh 800+4x350=2200 - od zapojení nic nezaplatila
Chalupovah - Chalupová Hana, dluh 2x350=700 - nezaplatila nic od vstupu

06.01.2007 7-0-0 Rada schválila 6 měsíců Internetu zdarma a odpuštění vstupního poplatku členovi s členským číslem 1000.

Osobní nástroje