Dokumenty

Z KHnetWiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Platné dokumenty a řády Spolku)
(Platné dokumenty a řády Spolku)
Řádka 9: Řádka 9:
* [http://www.khnet.info/including/sdruzeni/rady/financni_rad.pdf Finanční řád] (nové vydání, [[FR_20160801|platnost od 1.8.2016]])
* [http://www.khnet.info/including/sdruzeni/rady/financni_rad.pdf Finanční řád] (nové vydání, [[FR_20160801|platnost od 1.8.2016]])
** [[Jak zaplatit]] příspěvky?
** [[Jak zaplatit]] příspěvky?
-
**od 1.6.2019 jsme plátci DPH. Registrace dne 12.7.2019, zveřejněno v rejstříku 14.7.2019. Je to na základě změny zákona [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235  235/2004] ze kterého vypadla výjimka pro spolky. Změna zákona byla 23.7.2019, ve sbírce zákonů vyšla 27.3.2019 s platností od 1.4.2019. Jako spolek nemáme daňového poradce, jelikož to do teď nebylo potřeba. Proto jsme reagovali až tak relativně pozdě. Nezmůžeme s tím ovšem nic, neboť současná situace daná předsedou vlády prostě nic jiného neumožňuje.  
+
**od 1.6.2019 jsme plátci DPH. Registrace dne 12.7.2019, zveřejněno v rejstříku 14.7.2019. Je to na základě změny zákona [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235  235/2004] ze kterého vypadla výjimka pro spolky. Změna zákona byla 27.3.2019, ve sbírce zákonů vyšla 27.3.2019 s platností od 1.4.2019. Jako spolek nemáme daňového poradce, jelikož to do teď nebylo potřeba. Proto jsme reagovali až tak relativně pozdě. Nezmůžeme s tím ovšem nic, neboť současná situace daná předsedou vlády prostě nic jiného neumožňuje.  
***Definice povahy právnické osoby totiž nikde není (dříve jsme bývali občanské sdružení, poté spolek a teď? Jsme povahou občanská společnost?). Judikáty neexistují, výklad zákona také ne.
***Definice povahy právnické osoby totiž nikde není (dříve jsme bývali občanské sdružení, poté spolek a teď? Jsme povahou občanská společnost?). Judikáty neexistují, výklad zákona také ne.
 +
***Změny všech dokumentů připravujeme.
* [http://www.khnet.info/including/sdruzeni/rady/organizacni_rad.pdf Organizační řád]
* [http://www.khnet.info/including/sdruzeni/rady/organizacni_rad.pdf Organizační řád]
* [[OOU|Ochrana osobních udajů]]
* [[OOU|Ochrana osobních udajů]]

Verze z 15. 7. 2019, 11:32

Platné dokumenty a řády Spolku

Pouze zde jsou platné odkazy. Kdekoliv jinde umístěné dokumenty nemusí být správné a nemůžeme ručit za jejich správnost.

Dokumenty obsahující podpis člena (především tedy přihláška i odhláška) musí být doručovány ve fyzické podobě, tedy na papíru, s vlastnoručním podpisem. V případě odhlášky akceptujeme i fotokopii doručenou e-mailem.


Zápisy z jednání rady a Valné hromady


Software

- pokud nemáte již nainstalován, je nutno si stáhnout pro přečtení dokumentů.

Jak vyplnit přihlášku

Při vyplňování přihlášky uveďte, pokud možno, email mimo KHnet.info pokud takový máte. A pokud nemáte, lze vytvořit u nás nebo kdekoliv jinde. Ale existence a používání emailu je u nás naprostá nutnost.

Zároveň okamžikem přijetí do spolku (tj. přidělení členského čísla) odchází automaticky tzv. Uvítací email, kde jsou v krátkosti uvedené podrobnosti a údaje o prvních platbách do spolku.

Variabilní symbol = členské číslo, to samozřejmě zůstává ... bez něj nelze správně zaúčtovat platby členských (ani jiných) příspěvků.

Člen spolku si může vyžádat potvrzení o přijetí do spolku, které bude uživateli předáno v nejkratší možné době po žádosti (buď osobně, v sekretariátu nebo poštou) a kde budou uvedeny všechny jak osobní, tak technické údaje o členovi.

Platební styk

Platbu příspěvku v hotovosti lze v našem Infocentru (pozor, nejsme tam každý den), složenkou na účet Sdružení, příkazem k úhradě nebo na přepážce jakékoli pobočky České spořitelny.
Platba příspěvku poštou je realizována do cca 7 pracovních dnů.
SIPO ani inkaso nevyužíváme.

Jak zaplatit příspěvky?

Oprávněné osoby

Osoby oprávněné mluvit jménem Spolku KHnet.info jsou pouze členové Rady Spolku
Aleš Kerner (monty) - předseda
Martin Svoboda (ludva) - místopředseda
Zbyněk Cimr (cec) - radní
Petr Kaizner (czernobyl) - radní
Pavel Maxa (siki) - radní
Ladislav Šorčík (dalicros) - radní
Jan Moravčík (hondaq) - radní

Pouze předseda je statutární orgán, oprávněn k podpisu smluv a jiných dokumentů a listin. Přihlášky do spolku a potvrzení o přijetí je oprávněn podepsat kterýkoliv radní, plus sekretářka Lenka Kernerová (bobys).

Osobní nástroje