XV. Valná hromada 2019-2

Z KHnetWiki

Verze z 26. 4. 2019, 12:00; Monty (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z XV. Valné hromady KHnet.info, z. s. - II. zasedání

Valná hromada se konala 27.04.2019 od 16:00 hodin do 18:15 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 27.04.2019: xxxx
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: xx, tj. 0,xx %

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek a Eva Sosnovcová
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983
Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Spolek - KHnet.info, z. s.
Rada - Rada Spolku

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 27.4.2016 v 16:15 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (x PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE, x RADNÍ NEPŘÍTOMEN)

- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Evu Sosnovcovou( x PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu Jana Moravčíka ( x PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE)

- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních a trvání mandátu stávajících radních.

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2018, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2018, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik účetní ztráty. Ztráta bude uhrazena z účetně nerozděleného zisku spolku z minulých let
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2018 (xx PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2018 budou připojeny k zápisu z VH
- Zpráva revizní zprávy za rok 2018 bude připojena k zápisu z VH

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2018

- Aleš Kerner zhodnotil prezentoval provedené investice v roce 2018

6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

- Prezentaci o grantovém systému a akcích KHnetu v přednesl Jan Moravčík - Prezentaci o Knihobudce přednesl Martin Svoboda - Prezentaci o projektu První právní pomoci přednesl Martin Běhounek - Prezentaci spolku Plac pro Vás přednesl Josef Dlouhý

7. Plány rozvoje na rok 2019 a další

- Aleš Kerner prezentoval plány na následující období.

8. Volba Kontrolní komise a členů Rady

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal, stávající člen Kontrolní komise

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo xx hlasovacích lístků, z toho xx platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - xx hlasů
- Tomáš Tvrdík - xx hlasů
- Tomáš Vyčítal - xx hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969

Kandidáty na post člena Rady jsou:
- Martin Svoboda, stávající člen Rady
- Zbyněk Cimr, stávající člen Rady
- Ladislav Šorčík, stávající člen Rady

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo xx hlasovacích lístků, z toho xx platných hlasovacích lístků
- Martin Svoboda - xx hlasů
- Zbyněk Cimr - xx hlasů
- Ladislav Šorčík - xx hlasů


Novými členy Rady jsou:
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985

9. Členské otázky, přijímání a vylučování členů

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2019

Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2018 takto:
xx.xx.xxxx - Podzimní buřtování 04.01.2020 - KHnetí buřtování - sobota
xx.xx.xxxx - Valná hromada I. zasedání
xx.xx.xxxx - Valná hromada II. zasedání
15.08.2019 - KHnetí Tmelení - sobota

- Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2020 (xx PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE, x NEHLASOVAL)

11. Závěr VH

Předsedou Spolku je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

Radními jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, zvolen 21.4.2018
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, zvolen 11.6.2016
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, zvolen 11.6.2016
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, zvolen 21.4.2018
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, zvolen 11.6.2016
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, zvolen 21.4.2018
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, zvolen 21.4.2018

Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, zvolen 21.4.2018
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, zvolen 21.4.2018
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, zvolen 21.4.2018

VH byla ukončena 27.4.2018 v 17:50.

Osobní nástroje