Switche

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Management Switche na síti khnet

fyzicky

 • páteřní spoje se zabírají od nejvyšších čísel portů.
 • uživatelé se připojují od prvního
 • port nejblíže páteřním (poslední 100M v případě ne-plnogigo switchů) musí být rezervován pro management. Ucpat prázdným RJ.
 • switch musí být viditelně označen svým DNS
 • nejpozději v momentě přidání druhého patchpanelu musí být očíslovány. Starý jednička, nový dvojka, atd.

logicky

je-li možnost, zapínat (R)STP. Bridge ID nastavit na vysoké číslo (0xE000) aby se vyloučila možnost stát se root bridgem.

uživatelské porty

 • nesmí mít přístup do VLAN 1 (nebo do vlan managementu, je-li to někde jinak)
 • nastavit jako EDGE
 • je-li možnost port popsat přímo v konfiguraci switche, popsat i tam
 • u některých sítí se musí zařadit do VLAN a nastavit PVID.

páteřní porty

 • vyčleněný management port musí mít PVID dle management VLAN.
 • nesmí být zapnutý rate-limiting, nebo nastaven na nejvyšší hodnoty u lepších switchů. U allied-telesyn raději nezapínat vůbec.

administrativa

 • musí být vytvořena stránka v adminwiki (odkaz z admina podle ID záznamu) minimálně s popisem VLAN a (R)STP
Osobní nástroje