Nx server

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

quickstart guide

[1]

address already in use

Nelze se přihlásit (resp nastartovat session) na jiný server, běží-li již jedna nx session na jiný server. Snaží se totiž použít stejný TCP port na lokále.

Řešení: používat na serverech rozdílné DISPLAY_BASE (/usr/bin/nxloadconfig). Nastavovat v /etc/nxserver/node.conf !

další

zatím nevím vazbu klíčů ssh <> nx. asi žádná.
příkazem nxkeygen se vygenerují nové v /var/lib/nxserver/home/.ssh zjevně zkopírovat client.id_dsa.key do /etc/nxserver.
smazat /var/lib/nxserver/home/.ssh/hnown_hosts

Osobní nástroje