IPTV KHnet dvbtwatchdog2

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

DVBT restream watchdog

ukázka, funkční, ale zde pravděpodobně neudržovaná.

#!/bin/bash

. /usr/local/mediaserver/vlcfunc.sh

for port in ${TRANSCODE[@]}; do

  DPORT=$(($port-1000))

  /usr/bin/nc -z 127.0.0.1 ${DPORT}
  if [ $? = 0 ]; then
    echo "OK (${DPORT})"

  else
    echo "KO (${DPORT})"

    /usr/local/mediaserver/dvbt-transcode.run ${port}

    logger -t vlc "Restarted transcode stream, port ${port}"

  fi

done

vlcfunc.sh

#!/bin/bash

TRANSCODE=(8011 8012 8013 8014 8021 8022 8023 8024 8025 8031)

get_vlc_pid(){ 
  VLC_PID=`ps -U vlc l --cols 255 | grep "$1" | awk '{printf "%d",$3}'`
}
Osobní nástroje