IPTV KHnet dvbrestreamstartscript

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

VLC DVBT restream

funkční, zde ale pravděpodobně neudržováno

#!/bin/bash

. /usr/local/mediaserver/vlcfunc.sh


SPORT=$1
if [ -n "${SPORT}" ]; then
  OK=0
  for port in ${TRANSCODE[@]}; do
    if [ "${port}" == "${SPORT}" ]; then
      OK=1
    fi
  done
  if [ $OK -eq 1 ]; then
    TRANSCODE=(${SPORT})
  else
    exit 0
  fi
fi

for port in ${TRANSCODE[@]}; do
  echo -n $port
  DPORT=$(($port-1000))

  echo " $DPORT"

  get_vlc_pid "http://127.0.0.1:${port}"
  if [ -n "${VLC_PID}" ]; then
    kill ${VLC_PID}
    sleep 5
  fi

  /usr/local/bin/vlc --daemon --intf dummy http://127.0.0.1:${port} --no-spu :http-caching=2000 :http-reconnect :file-caching=2000 \
  --sout "#transcode{vcodec=mp43,vb=600,scale=0.5,acodec=mp3,ab=96}:std{access=mmsh,mux=asf,dst=:${DPORT}}"
  sleep 2

done
Osobní nástroje