FTP backup

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zálohování

Idea

Skoro každý člověk pracující s počítačem vytváří nějaká data, o které by nerad přišel. Ať už to jsou fotografie, emaily a jiná korespondence, nebo cokoliv jiného. Ovšem již málokdo si uvědomuje nutnost zálohování těchto dat pro případ poruchy počítače, krádeže, živelné pohromy, atp. Nainstalované windows a jiné programy lze jednoduše obnovit - jednoduše se nainstalují znovu na nový počítač. Ovšem data si z prstu nikdo nevycucá ...

 • porucha počítače
  • to je samozřejmě nejčastější důvod ztráty dat. Není se co divit, při stále klesajících cenách a zvyšujících se rychlostech a kapacitách se kvalita rozhodně nezvyšuje. Především pravděpodobnost poruchy harddisku počítače je vysoká - pořád se tam něco točí a to hodně rychle (běžně 7200 otáček za minutu). Je nasnadě, že se tedy občas něco utrhne, či poškrábe. Porucha čehokoliv jiného ztrátu dat v podstatě nezpůsobí (kromě věcí se kterými se zrovna pracovalo v době poruchy, a ani to není vždy pravda), kdežto disk - není to mozek počítače, je to jeho paměť. A to nenahraditelná.
 • krádež
  • asi těžko můžeme očekávat, že by byl zloděj tak uvědomělý a vrátil data na CDčku poštou ... spíš vezme všechny co najde, co kdyby tam byly nějaké pěkné filmy.
 • živelná pohroma
  • to je věc běžnější, než by člověk řekl. Nejenom vichřice, zemětřesení, pád meteoritu či letadla. Ale i obyčejná bouřka. Pokud uhodí blesk do domu, se vší pravděpodobností odejde veškerá elektronika do věčných lovišť, v lepším případě. V tom horším lehne dům popelem. Ale není potřeba ani přímý zásah. Stačí i úder do vedení elektrické energie, případně telefonních kabelů. Sice asi dům neshoří, ale elektronika to odskáče docela často.

Proti prvnímu případu se lze vcelku slušně ochránit vlastními silami. Stačí pravidelně (tedy rozhodně častěji, než jednou) zálohovat data alespoň na fyzicky jiný disk v tom samém počítači (na stejný to nemá smysl) a čas od času vypálit na CD nebo DVD. Doporučujeme typ DVD-RAM, který je sice dražší, ale má podstatně vyšší životnost, zvlášť při slušném zacházení. Bohužel ne každá mechanika typ DVD-RAM umí vypálit, je nutné to konzultovat s návodem k použití.

Proti druhým dvěma to ovšem ničemu nepomůže. Je vysoce pravděpodobné, že člověk přijde i o ty zálohy. Zloděj vezme i CDčka a s ohněm si není radno zahrávat vůbec.

No a proto existuje na síti KHnet.info služba FTP zálohování.

Datové úložiště je umístěné ve společných prostorech spolku (v jedné ze serveroven) a je tedy geograficky dost vzdálené od většiny uživatelů. Tedy splňuje to základní podmínku správného zálohování - nemít to hned vedle počítače.

Podmínky a vlastnosti

 • registrace této služby se provádí na stránce mojeInfo, přihlašovací jméno je vždy členské číslo uživatele a heslo si může zvolit. Je zde vidět i přidělená kvóta a její aktuální využití.
  • z principu nedůvěřujte tomuto serveru ... doporučujeme používat hodně složité heslo a především unikátní, nikde jinde nepoužité
 • adresa serveru je ftp://ftpbackup.khnet.info
  • na základě přihlášení je udělen přístup do složky uživatele
  • bez přihlášení (resp. anonymní - anonymous) je přístup pouze pro čtení do společné složky. Zde jsou uloženy vhodné programy pro zálohování, archivaci a podobné úlohy
  • server umožňuje pouze aktivní způsob přenosu. Tedy požadavky na přenos souboru libovolným směrem jsou vyvolávány serverem směrem ke klientovi. Program na straně klienta tedy musí mít povolení na firewallu operačního systému klienta.
 • služba je určena jen a pouze k zálohování počítačů členů spolku
  • není povoleno šíření přístupových hesel křížem mezi uživateli. Je povinností každého chránit tyto údaje jako oko v hlavě a neumožnit třetí osobě přístup k vlastním datům. Záznamy o využití úložiště budou pravidelně kontrolovány.
 • data na úložištích nejsou nijak chráněná
  • tedy není garantována jejich životnost. Zatím jsou umístěna pouze na jediném disku a dále již nejsou zálohována. Tedy služba nenahrazuje běžné zálohování počítače. Pouze ho doplňuje. Neslouží tedy ani k dlouhodobé úschově - archivaci - ale opravdu pouze pro zálohování. Bude-li služba dostatečně využívaná, není problém kapacitu, i zabezpečení úložiště rozšířit.
  • je vysoce doporučeno soubory před uložením zašifrovat a tím je ochránit před odcizením.
  • jednou denně (v 6:00) jsou data replikována na jiný server od 27.7.2017
 • datové úložiště je kapacitně omezené
  • není tam tolik místa, aby to uspokojilo libovolné nároky všech členů spolku. Tedy umístění dat na toto úložiště nelze nijak nárokovat. Správce má možnost stará data po upozornění smazat, případně přesunout na jiné místo, které již nemusí být takto jednoduše přístupné. Taktéž může změnit přidělené kvóty jednotlivým uživatelům.
  • Člen má povinnost udržovat obsazené místo na co nejmenší úrovni, vhodná je strategie zálohování např. jednou měsíčně vše a denně (týdně) pouze rozdíly - tedy změněné soubory od poslední úplné zálohy (viz [1]). Je nutné použití software pro snížení objemu dat - buď specializovaného určeného pro zálohování, nebo alespoň archivátory typu RAR, 7zip, atp.
  • Na datové úložiště je také zakázáno (ani to nejde) přímé kopírování multimediálních souborů (video, mp3, atp.)
  • již nepotřebné soubory (zálohy) je povinnen uživatel mazat neprodleně po zjištění jejich nepotřebnosti. Např. při jednorázovém odzálohování počítače při přeinstalaci operačního systému (windows).
 • přístup k datovému úložišti je omezen pouze na síť KHnet.info. Není tedy možné ukládat či stahovat soubory z počítačů na jiných sítích.
 • uživatelé na wifi sítích mají povinnost nepřetěžovat síť nadměrným uploadem (ukládáním) - viz provozní řád. Je tedy vhodné rychlost zálohování omezit pomocí software, případně zálohovat pouze v noci nebo brzy ráno kdy jsou přístupové body vytížené nejméně.
 • použitá technologie je FTP, tedy pro přístup k datům je nutné používat vhodný program - FTP klienta. Případně jak bylo zmíněno specializovaný zálohovací software s možností ukládání na FTP server - např. Cobian Backup, Areca, a spousta dalších. Návod na jejich použití není cílem této služby ... napsat ho můžete někdo jiný.

Odkazy

Osobní nástroje