Co je to FUP

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Základní informace

Od 28.09.2020 je řízení provozu na bráně vypnuto. Teoreticky dočasně. Proto nefunguje ani počítání provozu, které lze zobrazit na stránce MojeInfo. Sledujeme pouze informaci, zda nějaký počítač či jiné zařízení použilo ten který den internet. Systém to pak používá pro přidělování a odebírání veřejných IP adres.

Co je to FUP

Fair User Policy - jedná se o inteligentní rozdělování konektivity s přidaným omezením maximální rychlosti v závislosti na objemu stažených dat.

Toto je obecný popis v různých obměnách takovéto omezování služby používají (používali) všichni větší poskytovatelé internetového připojení, namátkou ADSL prakticky od všech poskytovatelů, CDMA od Eurotelu.
Každý poskytovatel Internetu a podobných služeb musí používat FUP, aby dosáhl spravedlivého dělení konektivity mezi jednotlivé uživatele. To, že nejsme poskytovatel na tom nemění naprosto nic ...

Hlavní internetová brána - iGW


Jedná se o server ELEV, který je připojen přímo k serveru CHARON a má na starosti právě jen a pouze řízení internetového provozu a překlad veřejných IP adres. Provoz z něj jde ještě přes server BORDER/BORDEL, který už pouze rozděluje data do různých cílů.

Znalost a)

jeden uživatel má jednu rychlostní třídu pro všechny svá zařízení dohromady (vyjímku tvoří VoIP a podobná zařízení). Tj. je špatný předpoklad, že pokud si stahování zapnu na počítači v ložnici a přitom ten v obýváku pojede normálně.

Znalost b)

spodní limit rychlosti je tvořen výpočtem - celková kapacita linky (bez cca 10% bezpečnostní rezervy) mínus vyhrazené rychlosti (servery a VoIP zařízení) se podělí počtem uživatelů. Výsledek je (momentálně) 140kbit/s na uživatele. Byť se to zdá málo, je to naprosto běžná hodnota (spíš větší, než běžná) mezi různými ISP - jednoduchý výpočet: O2 má linku do NIXu (centrální uzel českého internetu) 10Gbit a při přibližném počtu ADSL uživatelů 500 tisíc to dělá na jednoho 20kbit. Toto přirovnání není úplně přesné (vzhledem k nesrovnatelnosti sítě KHnet.info a bývalého telecomu, ale jako vysvětlení postačuje).

Znalost c)

horní limit rychlosti je nastaven natvrdo a mění se ručně v závislosti na průměrném vytížení a rozmaru správce. V současnosti cca 5,5 - 8 Mbit pro uživatele v "obyčejném" panelnetu, pro panelnety připojené optickým kabelem až 30Mbit, cca 2Mbity pro uživatele připojené přes WiFi 2,4GHz a pro 5GHz je to až 18Mbit. Snahou je udržení rychlosti všech uživatelů tak, aby všichni měli co nejvíc (v rámci technologie) a přitom příliš neomezovali ostatní.

NIX

Od 31.10.2010 je spuštěna v plném provozu nová verze internetu v KHnetu. Provoz je rozdělován do několika linek - rozlišuje se zahraničí a český internet (NIX). Spoj do NIXu je o vyšší kapacitě, než do zahraničí, momentálně okolo 500Mbit. A v rámci něho není používána FUP. Tedy ani počítání přenosů, nejsou vidět nikde. I na stránce mojeInfo (aneb Status) je pouze zahraniční provoz. Na český internet je aplikováno pouze základní řízení toků. Pokud se tento způsob osvědčí, zůstane to tak napořád.

Dosahované rychlosti do a z těchto sítí pak mohou dosáhnout až technologického limitu přípojky člena. Tedy 100Mbit/s v domech připojených optickým kabelem a až 30Mbit/s v případě lepších (AirMax) wifi přípojek.

Z kapacitních důvodů se tato výjimka netýká horších částí sítě - wifi 2.4GHz a některých panelnetů.

Pojem český internet může být trochu zavádějící. Není to dané geograficky (i když to platí také, ale není to dogma), ale především smluvně. Síť musí být členem nebo zákazníkem NIXu a zároveň tzv. peerovat (vyměňovat si data) se NFX. Pokud nepeeruje, jde provoz k nim přes zahraničí, nebo přímo přes našeho poskytovatele (Sloane), což je ale z hlediska KHnetu to samé.

Intervaly

Celkové množství dat, které proteče k uživateli a od uživatele je sčítáno dohromady pro všechny jeho zařízení (v jedné třídě, tj. např. telefony jsou zvlášť). Sčítání probíhá v intervalech 6:00 - 13:30, 13:30 - 17:30 a 17:30 - 02:00. Překročení datového limitu, který je v podstatě jakýsi násobek spodní rychlostní hranice (v současnosti cca 6GB, liší se také v závislosti na příslušnosti uživatele - jeho sítě - do třídy) způsobí snížení horní hranice rychlosti buď na tu spodní - tj. 140kbit/s (je to vlastně více než dvounásobek modemové rychlosti) nebo správcem definovanou o něco vyšší (týká se především lepších částí sítě). Toto omezení vstupuje v platnost vždy na začátku dalšího intervalu. A trvá logicky do jeho konce, pokud se ovšem nepodaří ho překročit znovu.
Při ještě nižším limitu (také vypočítávaným) se zapojují také jiné mechanismy - priority. Dle celkového množství dat se nastaví uživateli nějaká priorita (čím více dat, tím horší) a teoreticky, pokud je linka plně vytížená, dostanou přednost data jiných uživatelů - viditelný dopad na provoz uživatele to ale v podstatě nemá, pouze to optimalizuje toky na internetové bráně.

Aktuální stavy vašich přenosů naleznete na této adrese - jsou to hodinové součty od začátku časového intervalu.
Naopak tady jsou momentálně platné součty a limity, tj. z konce posledního dokončeného časového intervalu. Tyto údaje nalezenete také na statusové stránce mojeInfo.
Uvedené odkazy fungují pouze z vnitřní sítě, nikoli internetu.

Upozornění: mezi 02:00 a 06:00 není aplikováno žádné řízení provozu, ani žádné sčítání dat, ani nejsou v platnosti případná omezení vzniklá do 02:00 - ty vstoupí v platnost až ráno.

Popis sloupců na uvedených odkazech (prometheus)

  • hostname: jméno počítače (zařízení) generující provoz. Odpovídá sloupci Počítač na statusové stránce.
  • credit: nevyužito.
  • limit: při překročení tohoto objemu (během jednoho intervalu) bude snížena rychlost na "min".
  • total: součet přenosů ven i dovnitř pro všechny zařízení uživatele, pouze u "hlavního" počítače - ve statusu je označen "H". U ostatních je 0. Tento sloupec je nejdůležitější, od něj se odvozuje veškeré případné omezení.
  • direct: kolik bylo staženo MB (megabajtů) tímto počítačem (pouze, již se nesčítá více zařízení dohromady).
  • upload: data odeslaná ven na internet, dále platí to, co u direct.
  • minimum: minimální, "garantovaná" rychlost uživatele v kbps (kilobity za sekundu). Opět je uvedena pouze u hlavního počítače, případně u zařízení definované jinak než hromadně - např. VoIP. Touto rychlostí by to jelo, kdyby se všichni snažili něco stahovat najednou.
  • desired: touto rychlostí pojede internet uživateli, pokud bude z čeho přidělit kapacitu.
  • maximum: skutečné momentální maximum rychlosti uživatele. Je-li uživatel omezen, je to zvýrazněno barevně a hlavně je tam jiná hodnota, než desired!
  • prio: snížení priority při překročení určitého objemu dat - vyšší číslo je horší.


Součty

Na závěr doporučuji věnovat pozornost Enterprise Research and Planning - kolik procent uživatelů (active classes) spotřebuje kolik internetu (data transfers). Ty údaje jsou prakticky pořád plus mínus stejné - 5 až 10% uživatelů spotřebovává okolo 40 až 50% kapacity linky (resp. celkového průtoku, 100% nemusí být plná teoretická kapacita).

Tyto omezení jsou vytvářena pro udržení dostatečné kvality internetu pro všechny uživatele najednou. A věřte tomu, že to je těžké, být absolutně spravedlivý prakticky nemožné. Nekritizujte je.

Access pointy - přístupové body

Zde se provádí podobné řízení provozu, jako na internetové bráně. Rychlosti jsou ovšem nastavené pevně a všichni uživatelé daného přístupového bodu se o ně "spravedlivě" dělí.

Zároveň je implementována funkce, která počítá spojení jednotlivého uživatele - při překročení (většinou, lepší přípojky mají více, horší méně) 350 spojení v jeden okamžik jsou ostatní odmítána. Tj. lze stahovat například max. 350 souborů naráz ... zbytek si ani neškrtne. Ale nejenom stahování je spojení, z počítače toho leze poměrně hodně, aniž by šlo jednoduše okem poznat.
Některé webové stránky či služby jsou z těch výpočtů vyčleněny. Především www.khnet.info a mojeInfo.khnet.info, aktualizace antiviru, stahování pošty a pár dalších drobností.


Založeno na software Prometheus, © xChaos, Arachne Labs, vydaného pod licencí GPL.

Osobní nástroje