XVII. Valná hromada 2023-2

Z KHnetWiki

Verze z 30. 6. 2023, 18:42; Monty (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z XVII. Valné hromady KHnet.info, z. s. - II. zasedání - příprava zápisu

Valná hromada se konala 20.5.2023 od 16:00 hodin do 16:13 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 20.5.2023 16:00: 2919

Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 12
Postupně narostl počet členů přítomných na Valné hromadě na: 13


Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek, Jan Mysliveček
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983

Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Spolek - KHnet.info, z. s.
Rada - Rada Spolku

Přišel jeden člen, je nás 13.

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 20.5.2023 v 16:13 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (4 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)

- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Jana Myslivečka ( 11 PRO, 1 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu Jana Moravčíka ( 12 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že tento zápis bude i potvrzením o volbě kontrolní komise a potvrzením funkčního období radních a předsedy spolku.

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2022, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2022, o stavu majetku a roční uzávěrce.
-- Největším problémem roku 2022 a budoucích bylo a bude navyšování cen energií a nájmů.

- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik účetní ztráty.
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2022 (12 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2022

- Aleš Kerner zhodnotil prezentoval provedené investice v roce 2022 a 2023

6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

- Prezentaci o grantovém systému a akcích KHnetu v přednesl Jan Moravčík
- Prezentaci o novém webu KHnetu v přednesl Jan Moravčík

7. Plány rozvoje na rok 2023 a další

- Aleš Kerner prezentoval plány na následující období.

8. Volba Kontrolní komise

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal, stávající člen Kontrolní komise

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 13 hlasovacích lístků, z toho 12 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - 12 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 11 hlasů
- Tomáš Vyčítal - 11 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969

9. Členské otázky, přijímání a vylučování členů

Nebylo nic navrženo k projednání

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2023-2024

Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2023-2024 takto:
15.09.2023 - Skoro podzimní KHnetí buřtování - tmelení - pátek
06.01.2024 - Novoroční KHnetí buřtování - sobota

Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2023-2024 ( 12 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

11. Různé

- žádné návrhy k řešení

12. Diskuze

- žádné návrhy k řešení

13. Závěr VH

Předsedou Spolku je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2024

Radními jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2024
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2024
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2024
- Adam Kratochvíl, 11.11.1988, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Tomáš Lebeda, 24.8.1985, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025

Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, zvolen 20.5.2023
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, zvolen 20.5.2023
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, zvolen 20.5.2023

VH byla ukončena 20.5.2023 v 17:15

Osobní nástroje