XIV. Valná hromada 2019-2

Z KHnetWiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: =Zápis z XV. Valné hromady KHnet.info, z. s. - II. zasedání= Valná hromada se konala 27.04.2019 od 16:00 hodin do 18:15 hodin.<br> Řádných členů v KHnet.info, z....)
(Stránka vyprázdněna)
 
Řádka 1: Řádka 1:
-
=Zápis z XV. Valné hromady KHnet.info, z. s. - II. zasedání=
 
-
Valná hromada se konala 27.04.2019 od 16:00 hodin do 18:15 hodin.<br>
 
-
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 27.04.2019: xxxx<br>
 
-
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: xx, tj. 0,xx %<br>
 
-
<br>
 
-
'''Valná hromada byla usnášení schopná.'''<br>
 
-
<br>
 
-
'''Předsedající Valné hromady:''' Aleš Kerner<br>
 
-
'''Skrutátoři:''' Lukáš Jelínek a Eva Sosnovcová<br>
 
-
'''Zapisovatel: ''' Aleš Kerner<br>
 
-
<br>
 
-
'''Zápis schválí a ověří:'''<br>
 
-
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983<br>
 
-
'''Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:'''<br>
 
-
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979<br>
 
-
<br>
 
-
'''Vysvětlení pojmů:'''<br>
 
-
VH - Valná hromada<br>
 
-
Spolek - KHnet.info, z. s.<br>
 
-
Rada - Rada Spolku<br>
 
-
==1. Zahájení==
 
-
- Jednání VH bylo zahájeno 27.4.2016 v 16:15 hodin<br>
 
-
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.
 
-
 
-
==2. Volba orgánů VH==
 
-
- '''Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (x PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE, x RADNÍ NEPŘÍTOMEN)'''<br>
 
-
 
-
- '''VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Evu Sosnovcovou( x PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE)'''<br>
 
-
 
-
- '''VH zvolila ověřovatele zápisu Jana Moravčíka ( x PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE)'''<br>
 
-
 
-
- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH<br>
 
-
 
-
- Předsedající VH oznámil, že tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních a trvání mandátu stávajících radních.
 
-
 
-
==3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2018, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce==
 
-
- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2018, o stavu majetku a roční uzávěrce.<br>
 
-
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik účetní ztráty. Ztráta bude uhrazena z účetně nerozděleného zisku spolku z minulých let<br>
 
-
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.<br>
 
-
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.<br>
 
-
 
-
==4. Schválení roční účetní uzávěrky==
 
-
- '''Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2018 (xx PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE)'''<br>
 
-
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2018 budou připojeny k zápisu z VH<br>
 
-
- Zpráva revizní zprávy za rok 2018 bude připojena k zápisu z VH<br>
 
-
 
-
==5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2018==
 
-
- Aleš Kerner zhodnotil prezentoval provedené investice v roce 2018<br>
 
-
 
-
==6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami==
 
-
- Prezentaci o grantovém systému a akcích KHnetu v přednesl Jan Moravčík
 
-
- Prezentaci o Knihobudce přednesl Martin Svoboda
 
-
- Prezentaci o projektu První právní pomoci přednesl Martin Běhounek
 
-
- Prezentaci spolku Plac pro Vás přednesl Josef Dlouhý
 
-
 
-
==7. Plány rozvoje na rok 2019 a další==
 
-
- Aleš Kerner prezentoval plány na následující období.
 
-
 
-
==8. Volba Kontrolní komise a členů Rady==
 
-
 
-
'''Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:'''<br>
 
-
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise<br>
 
-
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise<br>
 
-
- Tomáš Vyčítal, stávající člen Kontrolní komise<br>
 
-
 
-
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.<br>
 
-
<br>
 
-
- Odevzdáno bylo xx hlasovacích lístků, z toho xx platných hlasovacích lístků<br>
 
-
- Alois Salák - xx hlasů<br>
 
-
- Tomáš Tvrdík - xx hlasů<br>
 
-
- Tomáš Vyčítal - xx hlasů<br>
 
-
<br>
 
-
'''Novými členy kontrolní komise jsou:'''<br>
 
-
- Alois Salák, narozen 08.01.1983<br>
 
-
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981<br>
 
-
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969<br>
 
-
 
-
'''Kandidáty na post člena Rady jsou:'''<br>
 
-
- Martin Svoboda, stávající člen Rady<br>
 
-
- Zbyněk Cimr, stávající člen Rady<br>
 
-
- Ladislav Šorčík, stávající člen Rady<br>
 
-
 
-
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.<br>
 
-
<br>
 
-
- Odevzdáno bylo xx hlasovacích lístků, z toho xx platných hlasovacích lístků<br>
 
-
- Martin Svoboda - xx hlasů<br>
 
-
- Zbyněk Cimr - xx hlasů<br>
 
-
- Ladislav Šorčík - xx hlasů<br>
 
-
 
-
<br>
 
-
'''Novými členy Rady jsou:'''<br>
 
-
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975<br>
 
-
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961<br>
 
-
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985<br>
 
-
 
-
==9. Členské otázky, přijímání a vylučování členů==
 
-
 
-
==10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2019==
 
-
Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2018 takto:<br>
 
-
xx.xx.xxxx - Podzimní buřtování
 
-
04.01.2020 - KHnetí buřtování - sobota<br>
 
-
xx.xx.xxxx - Valná hromada I. zasedání<br>
 
-
xx.xx.xxxx - Valná hromada II. zasedání<br>
 
-
15.08.2019 - KHnetí Tmelení - sobota<br>
 
-
 
-
- '''Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2020 (xx PRO, x PROTI, x ZDRŽEL SE, x NEHLASOVAL)'''<br>
 
-
 
-
==11. Závěr VH==
 
-
'''Předsedou Spolku je:'''<br>
 
-
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979<br>
 
-
<br>
 
-
'''Radními jsou:'''<br>
 
-
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, zvolen 21.4.2018<br>
 
-
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, zvolen 11.6.2016<br>
 
-
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, zvolen 11.6.2016<br>
 
-
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, zvolen 21.4.2018<br>
 
-
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, zvolen 11.6.2016<br>
 
-
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, zvolen 21.4.2018<br>
 
-
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, zvolen 21.4.2018<br>
 
-
<br>
 
-
'''Členy kontrolní komise jsou:'''<br>
 
-
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, zvolen 21.4.2018<br>
 
-
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, zvolen 21.4.2018<br>
 
-
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, zvolen 21.4.2018<br>
 
-
 
-
VH byla ukončena 27.4.2018 v 17:50.
 
-
 
-
 
-
[[Kategorie:Dokumenty]][[Kategorie:VH]]
 

Aktuální verze z 26. 4. 2019, 11:59

Osobní nástroje