XIV. Valná hromada 2018-2

Z KHnetWiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(11. Závěr VH)
(10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2018)
 
Řádka 111: Řádka 111:
'''Novým předsedou Sdružení je:''' Aleš Kerner (4 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)<br>
'''Novým předsedou Sdružení je:''' Aleš Kerner (4 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)<br>
-
==10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2018==
+
==10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2019==
-
Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2018 takto:<br>
+
Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2019 takto:<br>
05.01.2019 - KHnetí buřtování - sobota<br>
05.01.2019 - KHnetí buřtování - sobota<br>
18.04.2019 - Valná hromada I. zasedání<br>
18.04.2019 - Valná hromada I. zasedání<br>
Řádka 118: Řádka 118:
10.08.2019 - KHnetí Tmelení - sobota<br>
10.08.2019 - KHnetí Tmelení - sobota<br>
-
- '''Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2018 (16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE, 2 NEHLASOVAL)'''<br>
+
- '''Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2019 (16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE, 2 NEHLASOVAL)'''<br>
==11. Závěr VH==
==11. Závěr VH==

Aktuální verze z 26. 4. 2019, 11:59

Obsah

Zápis z XIV. Valné hromady KHnet.info, z. s. - II. zasedání

Valná hromada se konala 21.04.2018 od 16:00 hodin do 18:15 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 21.04.2018: 3053
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 19, tj. 0,62 %

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek a Eva Sosnovcová
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983
Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Spolek - KHnet.info, z. s.
Rada - Rada Spolku

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 21.4.2016 v 16:15 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)

- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Evu Sosnovcovou( 18 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu Jana Moravčíka ( 18 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních a trvání mandátu stávajících radních.

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2017, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2017, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření Spolku budou použity pro rozvoj sítě Spolku v dalších letech
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2017 (19 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2017 budou připojeny k zápisu z VH
- Zpráva revizní zprávy za rok 2017 bude připojena k zápisu z VH

5. Změna stanov: Čl. III. odst 11.

- VH ukládá Radě spolku přijímat odhlášky členů i v elektronické podobě. Stanovy VH nemění.¨ (19 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

6. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2017

- Aleš Kerner zhodnotil rozvoj a přehled investic v roce 2017

7. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

- Prezentaci přednesl Jan Moravčík

8. Plány rozvoje na rok 2018 a další

- Aleš Kerner prezentoval plány na následující období.

9. Volba Kontrolní komise a členů Rady

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal, stávající člen Kontrolní komise

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 19 hlasovacích lístků, z toho 19 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - 18 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 18 hlasů
- Tomáš Vyčítal - 19 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969

Kandidáty na post člena Rady jsou:
- Aleš Kerner, stávající člen Rady
- Petr Kaizner, stávající člen Rady
- Pavel Maxa, stávající člen Rady
- Jan Moravčík, stávající člen Rady
- Adam Kratochvíl
- Tomáš Lebeda

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 19 hlasovacích lístků, z toho 19 platných hlasovacích lístků
- Aleš Kerner - 18 hlasů
- Petr Kaizner - 12 hlasů
- Pavel Maxa - 13 hlasů
- Jan Moravčík - 19 hlasů
- Adam Kratochvíl - 9 hlasů
- Tomáš Lebeda - 4 hlasů


Novými členy Rady jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983

- jeden člen odešel, je nás 18

- Předsedající vyhlásil přestávku, aby Rada Spolku mohla zvolit nového předsedu Spolku.

- Volbě předsedy byli přítomni následující členové rady, tedy Aleš Kerner, Martin Svoboda, Petr Kaizner, Zbyněk Cimr, Jan Moravčík a Pavel Maxa

Novým předsedou Sdružení je: Aleš Kerner (4 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2019

Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2019 takto:
05.01.2019 - KHnetí buřtování - sobota
18.04.2019 - Valná hromada I. zasedání
27.04.2019 - Valná hromada II. zasedání
10.08.2019 - KHnetí Tmelení - sobota

- Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2019 (16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE, 2 NEHLASOVAL)

11. Závěr VH

Předsedou Spolku je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

Radními jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, zvolen 21.4.2018
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, zvolen 11.6.2016
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, zvolen 11.6.2016
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, zvolen 21.4.2018
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, zvolen 11.6.2016
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, zvolen 21.4.2018
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, zvolen 21.4.2018

Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, zvolen 21.4.2018
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, zvolen 21.4.2018
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, zvolen 21.4.2018

VH byla ukončena 21.4.2018 v 18:15.

Osobní nástroje