V. Valná hromada 2008-1

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Zápis z V. Valné hromady Sdružení KHnet.info - 1. zasedání

Valná hromada se konala 19.7.2007 v 19.30 hodin. Řádných členů ve Sdružení ke dni 19.7.2008: 1784 Členů přítomných na Valné hromadě: 42, tj. 2,35%

Valná hromada nebyla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner

Rada určila místo a čas konání další Valné hromady dle stanov Sdružení takto: Bowling Pizzeria Hit u čerpací stanice JET, Kutná Hora, 19.7.2008, 20:00

Zápis schválil a ověřil:

Aleš Kerner - předseda Sdružení

Osobní nástroje