KHDOS

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

aneb KHnet.info do škol, neziskových a příspěvkových organizací.

Počínaje 1.11.2007 si všechny základní a střední školy musí financovat Internet sami. Ministerstvo školství tento rok přestalo platit Telefónice O2, která toto připojení zajišťovala.

Rada KHnet.info, o.s. dne 5.10.2007 rozhodla, že všem školám, které jsou v dosahu KHnetí sítě nabídne připojení do sítě KHnet.info a využití internetové konektivity a odpustí jim měsíční členské příspěvky. Ne tedy Indoš, ale něco jako KHdoš :-D a za předem jasně daných podmínek.

Vzhledem k tomu, že máme přes den kapacitu sítě hluboce nevyužitou, tuto zátěž ani nepocítíme a tento projekt je plně v souladu se Stanovami Sdružení.

Tyto školy si musí zafinancovat pouze své zařízení pro připojení a případnou práci s instalací.

Zařízení, které si zakoupí pro připojení, bude ve správě KHnetu a když budeme potřebovat na dané škole přístupový bod, tak nám ho škola umožní zdarma zřídit.

Kvalita spojení do sítě khnetu závisí pouze na technických a finančních možnostech každé školy. Plus samozřejmě i na možnostech KHnetu v dané oblasti.

Rada KHnet.info, o.s. dne 6.10.2010 rozhodla, že rozšíří program KHDOS i na neziskové a příspěvkové organizace. Zároveň si ale vyhrazuje právo každý případ posoudit individuálně. Na vstup do projektu KHDOS nevzniká tedy automaticky nárok, pokud člen splňuje podmínku toho, že je to škola, nezisková nebo příspěvková organizace.

Pokud chce organizace zapojená do projektu KHDOS připojit na více přípojných místech, pro každé místo bude vytvořeno vlastní členství.V rámci tohoto projektu jsou připojeny následující školy a organizace:

Osobní nástroje