Jak zaplatit

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Společné údaje

Číslo bankovního účtu je pro všechny způsoby stejné ... a bezpodmínečně musíte dodržovat správný variabilní symbol. Pokud uvedete špatný, riskujete, že nepoznáme kdo zaplatil! Na příkladech je smyšlený VS, jméno i adresa!

Od 16.9.2009 je primárním bankovním účtem 2600051636/2010 (viz Finanční řád).

Upozorňujeme, že platby, které přijdou s variabilním symbolem (VS) 9999 nebudou zpracovány a pokud se nedohledá plátce, tak po třech měsících od přijetí bude hlasováno Radou o jejich zaslání na dobročinné účely!!! To samé platí pro platby bez VS!

Splatnost příspěvků

Členské příspěvky musí být na účtu Spolku dostatečně včas, aby je bylo možno zaúčtovat. A to předem, na každý měsíc. Žádný člen spolku nemůže používat nic z toho, co spolek dělá pokud na tuto činnost nepřispěje. To je důvod této podmínky a je nepřekročitelný.

Pouze první členský příspěvek může být nižší a v jiný čas, než standardní. V takovém případě je předpis uveden v uvítacím e-mailu (a také klasicky na http://status.khnet.info) extra. Princip splatnosti předem se ovšem nemění. Příspěvek musí být již v tento den schopen zaúčtování v systémech spolku.

Příspěvky zaslané v nesprávné výši nemohou být zaúčtovány a po několika měsících bez vyřešení členem spolku budou vráceny.

V uvítacím emailu je uveden návrh dne splatnosti běžného členského příspěvku. Je to jen a pouze návrh, budeme rádi, pokud ho naši členové budou dodržovat - ale povinné to není.

Platba převodem:

Údaje o platbě na účet Spolku :
Na vrub účtu účtu: Vaše číslo účtu v bance
Ve prospěch účtu účtu: 2600051636
Kód banky: 2010
Variabilní symbol pro platbu: vaše členské číslo
Konstantní symbol: 558
Příkaz k úhradě

Platba na poště:

Na reálnou poukázku je nutné uvést správně:
Variabilní symbol - členské číslo
Adresu odesílatele
Zprávu pro příjemce - v závorce vedle členského čísla

Platby provedené jiným typem složenky budou nekompromisně vraceny. Není našich silách jezdit pro peníze na poštu.

Poukázka A
Vklad hotovosti v pokladně České spořitelny:

K tomuto jenom malá informace - za vklad v hotovosti si účtují manipulační poplatek dle aktuálního ceníku (k 20.8.2012 je to 65 Kč).

Údaje o platbě na účet Spolku :
Ve prospěch účtu účtu: 2908654329
Kód banky: 0800
Variabilní symbol pro platbu: vaše členské číslo - Upozorňujeme, že bez variabilního symbolu nemáme možnost rozpoznat, kdo peníze vložil.
Konstantní symbol: 558

V Infocentru

Otevírací doba je uvedená na naši stránkách www.khnet.info
Peníze zde od Vás vybere zaměstnanec nebo sekretářka Spolku.
Toto placení je primárně určeno pro prvotní styk s uživatelem, který se přijde optat, jak to ve Spolku chodí. Pokud toto nepochopil z vysvětlení připojovatele nebo je nový uživatel samopřipojovatel.

Může se zde zaplatit vstupní poplatek, první částečnou platbu a první řádnou platbu.

Potvrzení o platbách

Pokud chcete vystavit souhrnné potvrzení o platbách za celý rok, napište email finance@khnet.info.
Pokud se s někým z adminů dohodnete ústně o zaslání potvrzení, pošlete ho prosím přesto ještě emailem, problémů se řeší moc, a co je psáno, to je dáno.
Zažádat lze i dotazem přes status.khnet.info (jen ze sítě KHnet.info).

Daňová uznatelnost příspěvků

Zákon o dani z příjmu, § 24 odst. 2 písm. d):

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
d) členský příspěvek
1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů,
2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele,
4. organizaci zaměstnavatelů, nebo
5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,

Jednoduchá odpověď je tedy NE. Je-li členem spolku KHnet.info nefyzická osoba, podnikatel či firma, nemůže uplatnit zaplacené členské příspěvky jako daňově odečitatelný náklad. Ale ano, do účetnictví si je dát může (asi dokonce musí, pokud to platí z firemní kasičky), ale jen jako náklad nesnižující daňový základ.

popis zpracování plateb

 • uživatel zadá ve své bance příkaz k úhradě. Splatnost dá ihned - pokud je pracovní den.
 • v noci banka plátce odepíše peníze uživateli a pošle na zpracování do ČNB
 • někdy po ránu přijme banka příjemce peníze k sobě a zpracuje. V tu chvíli je většinou částka vidět v disponibilním (tedy souhrnném) zůstatku.
  • většina bank toto dělá pouze v pracovní dny. A Česká spořitelna mezi tyto banky patří. O víkendech se na účtu objeví jen a pouze platby z trvalých příkazů v České spořitelně. Ruční příkazy se na nepracovní den nepodaří vytvořit a z ostatních bank jsou peníze připsány až nejbližší následující pracovní den.
 • další noc banka příjemce uzavře pohyby za ten den (zahrne do nich i hotovostní platby za ten den a případné platby přímo z České spořitelny) a vytvoří "výpis z účtu". Ten lze elektronicky stáhnout většinou ihned po ránu, někdy (především o víkendech a svátcích) až o dost později.
 • tento výpis je zpracován systémem KHnetu (v podstatě ručně, nelze to úplně zautomatizovat), jsou zapsány údaje do kdy má uživatel placeno a jsou rozeslány potvrzující emaily. Jako datum příjmu platby je datum kdy to banka příjemce přijala, tedy vlastně předchozí den.
  • rozpoznávání "kdo platil" se děje podle variabilního symbolu. Pokud není uveden (nebo je úplně špatně), není zaúčtován. Dohledávání je složité a v případě jména (jelikož je u nás spousta jmen duplicitních a např. u složenek jsou dost zkomolené) i skoro nemožné. Pokud je vše správně, zpracování jedné platby se rovná dvěma klikům myši a je prakticky nemožný omyl. Nestandardem se rozumí i jiné částky než čistý měsíční příspěvek (350,-).
 • v noci v rámci "restartu" hlavního firewallu (cca ve 2:00) sítě jsou zkontrolovány i platby a pokud na ten den nemá uživatel placeno, jsou buď rozeslány upomínky. Pokud je již uživatel v prodlení 8. den, je mu zablokován přístup do sítě. Pokud den blokace připadne na víkend, je posunuta na pondělí.
  • pokud byl uživatel v tuhle dobu zablokován, ale již má zaplaceno, je odblokován. To se sice většinou dělá i ručně dříve, ale z tohodle důvodu na to nelze spoléhat. Viz Finanční řád.

Z tohoto vyplývá, že pokud jsou peníze přijaty posledního dne v měsíci, dostane uživatel vždy alespoň jednu upomínku. Prostě není možné mít zpracované platby ihned po půlnoci. A restart firewallů být musí, neboť se takto zpracovávají změny v nastaveních, např. nové IP adresy uživatelů, atp. A proto je ve finančním řádu zmíněno, že peníze musí být na našem účtu do 28. v měsíci, aby se omezily tyto nejasnosti.

Popis převodu peněz mezi bankami popisuje ideální případ. Leckdy to každá z bank o den posune, asi aby mohli šachovat s úroky. Od 1.11.2009 už to ale mají naštěstí jako povinnost. Viz www.měšec.cz.

SIPO:

KHnet SIPO platby nepřijímá. V minulosti pokus o zavedení byl, ale odezva byla minimální.

Osobní nástroje