Jak zaplatit

Z KHnetWiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (popis zpracování plateb)
(popis zpracování plateb)
 
Řádka 100: Řádka 100:
*tento výpis je zpracován systémem KHnetu (v podstatě ručně, nelze to úplně zautomatizovat), jsou zapsány údaje do kdy má člen placeno a jsou rozeslány potvrzující emaily. Jako datum příjmu platby je datum kdy to banka příjemce přijala, tedy vlastně předchozí den.
*tento výpis je zpracován systémem KHnetu (v podstatě ručně, nelze to úplně zautomatizovat), jsou zapsány údaje do kdy má člen placeno a jsou rozeslány potvrzující emaily. Jako datum příjmu platby je datum kdy to banka příjemce přijala, tedy vlastně předchozí den.
**rozpoznávání "kdo platil" se děje podle variabilního symbolu. Pokud není uveden (nebo je úplně špatně), není zaúčtován. Dohledávání je složité a v případě jména (jelikož je u nás spousta jmen duplicitních a např. u složenek jsou dost zkomolené) i skoro nemožné. Pokud je vše správně, zpracování jedné platby se rovná dvěma klikům myši a je prakticky nemožný omyl. Nestandardem se rozumí i jiné částky než čistý měsíční příspěvek (350,-).
**rozpoznávání "kdo platil" se děje podle variabilního symbolu. Pokud není uveden (nebo je úplně špatně), není zaúčtován. Dohledávání je složité a v případě jména (jelikož je u nás spousta jmen duplicitních a např. u složenek jsou dost zkomolené) i skoro nemožné. Pokud je vše správně, zpracování jedné platby se rovná dvěma klikům myši a je prakticky nemožný omyl. Nestandardem se rozumí i jiné částky než čistý měsíční příspěvek (350,-).
-
*v noci v rámci "restartu" hlavního firewallu (cca ve 3:00) sítě jsou zkontrolovány i platby a pokud na ten den nemá člen placeno, jsou <!--buď -->rozeslány upomínky<!-- (to v případě kdy byla poslední platba provedena na bankovní účet) nebo je členovi zablokován přístup do sítě (to v případě poslední hotovostní platby)-->. Pokud je již člen v prodlení 8. den, je mu zablokován přístup do sítě. Pokud den blokace připadne na víkend, je posunuta na pondělí.
+
*v noci v rámci "restartu" hlavního firewallu (cca ve 2:40) sítě jsou zkontrolovány i platby a pokud na ten den nemá člen placeno, jsou rozeslány upomínky. Pokud je již člen v prodlení 8. den, je mu zablokován přístup do sítě. Pokud den blokace připadne na víkend, je posunuta na pondělí.
**pokud byl člen v tuhle dobu zablokován, ale již má zaplaceno, je odblokován. To se sice většinou dělá i ručně dříve, ale z tohoto důvodu na to nelze spoléhat. Viz [[Dokumenty|Finanční řád]].
**pokud byl člen v tuhle dobu zablokován, ale již má zaplaceno, je odblokován. To se sice většinou dělá i ručně dříve, ale z tohoto důvodu na to nelze spoléhat. Viz [[Dokumenty|Finanční řád]].

Aktuální verze z 10. 8. 2022, 00:52

Obsah

Společné údaje

Číslo bankovního účtu je pro všechny způsoby stejné ... a bezpodmínečně musíte dodržovat správný variabilní symbol. Pokud uvedete špatný, riskujete, že nepoznáme kdo zaplatil! Na příkladech je smyšlený VS, jméno i adresa!

Od 16.9.2009 je primárním bankovním účtem 2600051636/2010 (viz Finanční řád).

Upozorňujeme, že platby, které přijdou s variabilním symbolem (VS) 9999 nebudou zpracovány a pokud se nedohledá plátce, tak po třech měsících od přijetí bude hlasováno Radou o jejich zaslání na dobročinné účely!!! To samé platí pro platby bez VS!

Splatnost příspěvků

Členské příspěvky musí být na účtu Spolku dostatečně včas, aby je bylo možno zaúčtovat. A to předem, na každý měsíc. Žádný člen spolku nemůže používat nic z toho, co spolek dělá pokud na tuto činnost nepřispěje. To je důvod této podmínky a je nepřekročitelný.

Pouze první členský příspěvek může být nižší a v jiný čas, než standardní. V takovém případě je předpis uveden v uvítacím e-mailu (a také klasicky na http://mojeinfo.khnet.info) extra. Princip splatnosti předem se ovšem nemění. Příspěvek musí být již v tento den schopen zaúčtování v systémech spolku.

Příspěvky zaslané v nesprávné výši (či bez VS) nemohou být zaúčtovány a po týdnu bez vyřešení členem spolku budou vráceny. Pokud to jde - složenky, vklady hotovosti vrátit nelze, není jak.

V uvítacím emailu je uveden návrh dne splatnosti běžného členského příspěvku. Je to jen a pouze návrh, budeme rádi, pokud ho naši členové budou dodržovat - ale povinné to není.

Platba převodem

Údaje o platbě na účet Spolku (viz Finanční řád):
Na vrub účtu účtu: Vaše číslo účtu v bance
Ve prospěch účtu účtu: 2600051636
Kód banky: 2010
Variabilní symbol pro platbu: vaše členské číslo
Konstantní symbol: 558

Samozřejmě je lepší využít internetové bankovnictví. Papírový příkaz bývá většinou zpoplatněn a převod peněz trvá nejspíš déle.

Příkaz k úhradě

QR platba

Od 17.4.2020 je možnost využití QR kódu. Asi každá banka má možnost použít QR ve své mobilní (smart) aplikaci. V kódu jsou obsaženy všechny důležité údaje, vč. např. názvu našeho spolku, popisu platby jak pro příjemce, tak plátce (ale ne každá banka použije všechny). Především je tam ovšem předvyplněno číslo účtu spolku, variabilní symbol a částka odpovídající členskému příspěvku na následující měsíc.

K nalezení je na stránce mojeinfo.khnet.info. Dostupné pouze ze sítě KHnet.info a z vlastní přípojky člena spolku.

Vyzkoušeny máme aplikace od: Komerční Banka, Česká spořitelna (George), UniCredit.

Platba na poště

Na reálnou poukázku je nutné uvést správně:
V. symbol - variabilní symbol - členské číslo (důležité je na obou částech, vpravo důležitější!)
Adresu odesílatele
Zprávu pro příjemce - v závorce vedle členského čísla

Platby provedené jiným typem složenky budou nekompromisně vraceny. Není našich silách jezdit pro peníze na poštu.

Moc nechápeme, proč upozorňovat na toto: nejdůležitější je Ve prospěch účtu, Kód banky, V. symbol a také Částka. Zbytek jsou doplňující údaje, mohou být důležité pokud se dohledávají problémy. V každém případě je důležitější ta pravá část složenky - ty zpracovává pošta. A to strojově, čili musí být čitelná. Levá část, ústřižek - ten je podružný, bohužel nemusí souhlasit s pravou stranou.

Poukázka A

Pošta si účtuje 44 Kč (od roku 2021, přesně nevíme)
Vklad hotovosti v pokladně České spořitelny

K tomuto jenom malá informace - za vklad v hotovosti si účtují manipulační poplatek dle aktuálního ceníku (k 16.4.2020 je to 80 Kč).
ČS naleznete v ulici Štefánikova 52

Údaje o platbě na účet Spolku (viz Finanční řád):
Ve prospěch účtu účtu: 2908654329
Kód banky: 0800
Variabilní symbol pro platbu: vaše členské číslo - Upozorňujeme, že bez variabilního symbolu nemáme možnost rozpoznat, kdo peníze vložil.
Konstantní symbol: 558

V Infocentru

Otevírací doba je uvedená na našich stránkách www.khnet.info, podrobnosti také zde.
Členské příspěvky zde od Vás vybere zaměstnanec Spolku.
Toto placení je primárně určeno pro prvotní styk s členem, který se přijde optat, jak to ve Spolku chodí. Pokud to nepochopil z vysvětlení připojovatele nebo je nový člen samopřipojovatel.

V jiné bance

Složit hotovost na účet spolku lze i v jiných bankách (ověřena je KB, ČSOB, nejspíš to jde ve všech). Ale pozor, nechají si to velice dobře zaplatit. Třeba Komerční banka (16.4.2020) si účtuje 299 Kč!

Potvrzení o platbách

Pokud chcete vystavit souhrnné potvrzení o platbách za celý rok, napište email finance@khnet.info.
Pokud se s někým z adminů dohodnete ústně o zaslání potvrzení, pošlete ho prosím přesto ještě emailem, problémů se řeší moc, a co je psáno, to je dáno.
Zažádat lze i dotazem přes mojeinfo.khnet.info (jen ze sítě KHnet.info). Tam jsou ke stažení i daňové doklady (spolek je plátcem DPH).

Daňová uznatelnost příspěvků

Zákon o dani z příjmu, § 24 odst. 2 písm. d):

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
d) členský příspěvek
1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů,
2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele,
4. organizaci zaměstnavatelů, nebo
5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,
Nejsme právníci a nejspíš se to někdy změnilo [1]. Platné k 5.2.2019:
§ 25
(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména
zo) členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen od daně,

Jednoduchá odpověď je tedy NE. Je-li členem spolku KHnet.info nefyzická osoba, podnikatel či firma, nemůže uplatnit zaplacené členské příspěvky jako daňově odečitatelný náklad. Ale ano, do účetnictví si je dát může (asi dokonce musí, pokud to platí z firemní kasičky), ale jen jako náklad nesnižující daňový základ.

Jak je to přesně s DPH (která je obsažena ve členském příspěvku) ovšem netušíme.

popis zpracování plateb

 • člen spolku zadá ve své bance příkaz k úhradě. Splatnost dá ihned - pokud je pracovní den.
 • v noci banka plátce odepíše peníze členovi a pošle na zpracování do ČNB
 • někdy po ránu přijme banka příjemce peníze k sobě a zpracuje. V tu chvíli je většinou částka vidět v disponibilním (tedy souhrnném) zůstatku.
  • většina bank toto dělá pouze v pracovní dny. A Česká spořitelna mezi tyto banky patří. O víkendech se na účtu objeví jen a pouze platby z trvalých příkazů v České spořitelně. Ruční příkazy se na nepracovní den nepodaří vytvořit a z ostatních bank jsou peníze připsány až nejbližší následující pracovní den.
 • další noc banka příjemce uzavře pohyby za ten den (zahrne do nich i hotovostní platby za ten den a případné platby přímo z České spořitelny) a vytvoří "výpis z účtu". Ten lze elektronicky stáhnout většinou ihned po ránu, někdy (především o víkendech a svátcích) až o dost později.
 • tento výpis je zpracován systémem KHnetu (v podstatě ručně, nelze to úplně zautomatizovat), jsou zapsány údaje do kdy má člen placeno a jsou rozeslány potvrzující emaily. Jako datum příjmu platby je datum kdy to banka příjemce přijala, tedy vlastně předchozí den.
  • rozpoznávání "kdo platil" se děje podle variabilního symbolu. Pokud není uveden (nebo je úplně špatně), není zaúčtován. Dohledávání je složité a v případě jména (jelikož je u nás spousta jmen duplicitních a např. u složenek jsou dost zkomolené) i skoro nemožné. Pokud je vše správně, zpracování jedné platby se rovná dvěma klikům myši a je prakticky nemožný omyl. Nestandardem se rozumí i jiné částky než čistý měsíční příspěvek (350,-).
 • v noci v rámci "restartu" hlavního firewallu (cca ve 2:40) sítě jsou zkontrolovány i platby a pokud na ten den nemá člen placeno, jsou rozeslány upomínky. Pokud je již člen v prodlení 8. den, je mu zablokován přístup do sítě. Pokud den blokace připadne na víkend, je posunuta na pondělí.
  • pokud byl člen v tuhle dobu zablokován, ale již má zaplaceno, je odblokován. To se sice většinou dělá i ručně dříve, ale z tohoto důvodu na to nelze spoléhat. Viz Finanční řád.

Z tohoto vyplývá, že pokud jsou peníze přijaty posledního dne v měsíci, dostane člen vždy alespoň jednu upomínku. Prostě není možné mít zpracované platby ihned po půlnoci. A restart firewallů být musí, neboť se takto zpracovávají změny v nastaveních, např. nové IP adresy členů, atp. A proto je ve finančním řádu zmíněno, že peníze musí být na našem účtu do 28. v měsíci, aby se omezily tyto nejasnosti.

Popis převodu peněz mezi bankami popisuje ideální případ. Leckdy to každá z bank o den posune, asi aby mohli šachovat s úroky. Od 1.11.2009 už to ale mají naštěstí jako povinnost. Viz www.měšec.cz.

V roce 2020 lze již pracovat s okamžitými platbami. Nepodporují to bohužel zatím všechny banky a leckdy se to musí ručně vyžádat. Ale pak se to celé výrazně zrychlí - peníze poslané v pátek nám na účet přijdou v pátek a na bankovním výpisu je vidíme v sobotu (atp.). Víkendové (a sváteční) převody vyzkoušené nemáme, pravděpodobně stále nefugují.

SIPO

KHnet SIPO platby nepřijímá. V minulosti pokus o zavedení byl, ale odezva byla minimální.

Osobní nástroje