Dokumenty

Z KHnetWiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Platné dokumenty a řády Spolku)
(Zápisy z jednání rady a Valné hromady)
Řádka 54: Řádka 54:
* [[XIII. Valná hromada 2017-2]] - zápis z jednání Valné hromady 20.05.2016 - II. zasedání
* [[XIII. Valná hromada 2017-2]] - zápis z jednání Valné hromady 20.05.2016 - II. zasedání
* [[XIV. Valná hromada 2018]] - zápis z jednání Valné hromady 12.04.2018 - I. zasedání
* [[XIV. Valná hromada 2018]] - zápis z jednání Valné hromady 12.04.2018 - I. zasedání
-
* [[XIV. Valná hromada 2018-2]] - zápis z jednání Valné hromady 21.04.2018 - II. zasedání - příprava zápisu
+
* [[XIV. Valná hromada 2018-2]] - zápis z jednání Valné hromady 21.04.2018 - II. zasedání
 +
* [[XV. Valná hromada 2019]] - zápis z jednání Valné hromady 18.04.2019 - I. zasedání - příprava zápisu
<br>
<br>

Verze z 18. 4. 2019, 12:05

Platné dokumenty a řády Spolku

Pouze zde jsou platné odkazy. Kdekoliv jinde umístěné dokumenty nemusí být správné a nemůžeme ručit za jejich správnost.

Dokumenty obsahující podpis člena (především tedy přihláška i odhláška) musí být doručovány ve fyzické podobě, tedy na papíru, s vlastnoručním podpisem. V případě odhlášky akceptujeme i fotokopii doručenou e-mailem.


Zápisy z jednání rady a Valné hromady


Software

- pokud nemáte již nainstalován, je nutno si stáhnout pro přečtení dokumentů.

Jak vyplnit přihlášku

Při vyplňování přihlášky uveďte, pokud možno, email mimo KHnet.info pokud takový máte. A pokud nemáte, lze vytvořit u nás nebo kdekoliv jinde. Ale existence a používání emailu je u nás naprostá nutnost.

Zároveň okamžikem přijetí do spolku (tj. přidělení členského čísla) odchází automaticky tzv. Uvítací email, kde jsou v krátkosti uvedené podrobnosti a údaje o prvních platbách do spolku.

Variabilní symbol = členské číslo, to samozřejmě zůstává ... bez něj nelze správně zaúčtovat platby členských (ani jiných) příspěvků.

Člen spolku si může vyžádat potvrzení o přijetí do spolku, které bude uživateli předáno v nejkratší možné době po žádosti (buď osobně, v sekretariátu nebo poštou) a kde budou uvedeny všechny jak osobní, tak technické údaje o členovi.

Platební styk

Platbu příspěvku v hotovosti lze v našem Infocentru (pozor, nejsme tam každý den), složenkou na účet Sdružení, příkazem k úhradě nebo na přepážce jakékoli pobočky České spořitelny.
Platba příspěvku poštou je realizována do cca 7 pracovních dnů.
SIPO ani inkaso nevyužíváme.

Jak zaplatit příspěvky?

Oprávněné osoby

Osoby oprávněné mluvit jménem Spolku KHnet.info jsou pouze členové Rady Spolku
Aleš Kerner (monty) - předseda
Martin Svoboda (ludva) - místopředseda
Zbyněk Cimr (cec) - radní
Petr Kaizner (czernobyl) - radní
Pavel Maxa (siki) - radní
Ladislav Šorčík (dalicros) - radní
Jan Moravčík (hondaq) - radní

Pouze předseda je statutární orgán, oprávněn k podpisu smluv a jiných dokumentů a listin. Přihlášky do spolku a potvrzení o přijetí je oprávněn podepsat kterýkoliv radní, plus sekretářka Lenka Kernerová (bobys).

Osobní nástroje